Xe đông lạnh

Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 3500 kg
 • Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4
 • Kích thước thùng: 4240 x 1960 x 1780 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 3.490 kg
 • Động cơ: N04C-WK
 • Kích thước thùng: 5050 x 2000 x 1885 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 4.400 kg
 • Động cơ: N04C-WK
 • Kích thước thùng: 5600 x 2000 x 1920 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 13.950 kg
 • Động cơ: J08E-WD
 • Kích thước thùng: 9320 x 2320 x 2330 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 13.300 kg
 • Động cơ: J08E-WD
 • Kích thước thùng: 9120 x 2320 x 2330 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 5800 kg
 • Động cơ: J05E-UA
 • Kích thước thùng: 6580 x 2170 x 2065 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 1.300 kg
 • Động cơ: D4CB
 • Kích thước thùng: 3100 x 1700 x 1710 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 1.990 kg
 • Động cơ: D4CB
 • Kích thước thùng: 4220 x 1780 x 1580 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 3.200 kg
 • Động cơ: D4GA
 • Kích thước thùng: 4380 x 1960 x 1845 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 6.150 kg
 • Động cơ: D4GA
 • Kích thước thùng: 5600 x 2000 x 1880 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 6.650 kg
 • Động cơ: D4GA
 • Kích thước thùng: 4840 x 2030 x 1880 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Nhân Hòa Motor

 • Tải trọng: 6.150 kg
 • Động cơ: D4GA
 • Kích thước thùng: 6200 x 2030 x 1880 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km